- Sätter gatsten och kantsten

- Lägger skiffer

- Bygger murar, stödmurar och gärdsgårdar

- Anlägger trädgårdar och dammar

- Lägger plattor och betongsten

- Bygger altaner, plank och staket

- Ritar enklare förslag på utformning